TỔ KHTN
Tổ Khoa học tự nhiên trường THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA chúng tôi gồm có :
1) Thầy : Nguyễn Công Trọng - cử nhân SP TOÁN -LÝ
2)) Thầy : Nguyễn Đại Dương - cử nhân SP LÝ- HOÁ
3) ) Cô : Nguyễn  Thị Hạnh Hiếu - cử nhân SP HOÁ-SINH
4) ) Cô : Lê Thị Mỹ - cử nhân SP  VẬT LÝ
5) Thầy : Trần Đình Hùng - cử nhân SP KỸ THUẬT
6) ) Thầy : Mai Văn Thế  - cử nhân SP HOÁ HỌC
* Chúng tôi đã đồng hành với trường THCS Trần Đại Nghĩa từ những ngày đầu mới thành lập vào tháng 1 năm 2015 đến nay.
* Với tinh thần yêu nghề mến trẻ và với phương châm " Tất cả vì học sinh thân yêu" chúng tôi đã đem đến cho học sinh nhiều bài học thiết thực và giúp các em rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp và những năng lực cần thiết nhất trong cuộc sống.